Sunday, November 13, 2011

KELEBIHAN AYAT-AYAT ALQURAN


1.Surah Al Baqarah – Ayat 285 – 286 :-

Baca sebelum tidur,terselamat dari segala bala bencana dan mara bahaya.

2.Surah Ali ‘Imran – Ayat 1 – 3 :-

Baca, akan tercapai kesihatandari segala penyakit dan terselamat dari gangguan jin.

3.Surah Ali ‘Imran – Ayat 16 :-

Baca untuk memohonkeampunan dari Allah swt.

4.Surah Annisaa’ – Ayat 75 :-

Nescaya ia akan terselamat darikejahatan para penjahat.

5.Surah Al Maidah – Ayat 7 :-

Baca 3 hari berturut-turut selamatdari was-was masa wudhu dan solat..

6.Surah Al Maidah – Ayat 89 – 101 :-

Baca dalam air dan beriminum pada orang yang berdusta, nescaya tidak akan bercakapdusta lagi

7.Surah Al An’aam :-

Baca 7 kali akan terhindar dari segala balabencana

8.Surah Al An’aam – Ayat 63 – 64 :-

Dibaca oleh penumpangkapal akan terselamat dari karam dan tenggelam.

9.Surah Al A’Raaf – Ayat 23 :-

Baca tiap-tiap solat fardhu laluistighfar akan terampun dosa.

10.Surah Al A’Raaf – Ayat 47 :-

Baca akan terpelihara darikekacauan para penzalim dan mendapat rahmat Allah.

11.Surah Al Anfal – Ayat 62 – 63 :-

Nescaya akan dicintai dandihormati oleh sekalian manusia

12.Surah Al Baraah :-

Terselamat dari kemunafikan dan tercapaihakikat iman.

13.Surah Al Baraah – Ayat 111 :-

Baca di kedai atau tempatberniaga, nescaya akan maju.

14.Surah Al Baraah – Ayat 128 – 129 :-

Baca untuk orangsukakan kita. Selalulah menghafal bacaan ini dan sekiranya padaseketika waktu kita terlupa membaca walaupun berulang-ulang kalimasih tidak mengingatinya, itu menandakan ajal kita semakinhampir.

15.Surah Yunus – Ayat 31 :-

Baca pada wanita hamil, lahir anakdengan selamat

16.Surah Yunus – Ayat 64 :-

Nescaya terhindar dari mimpi-mimpi buruk dan mengigau.

17.Surah Al Hud :-

Mendapat kekuatan dan kehebatan sertaketenangan dan tenteram jiwa.

18.Surah Al Hud – Ayat 56 :-

Baca setiap masa akan terselamatdari gangguan manusia jahat dan binatang liar.

19.Surah Al Hud – Ayat 112 :-

Baca 11 sekali selepas solat 5waktu akan mencapai ketetapan hati.

20.Surah Yusuf :-

Baca dimurahkan rezeki dan diberi kemuliaandisisi Allah .

21.Surah Yusuf – Ayat 64 :-

Baca akan terhindar dari kepahitandan kesukaran hidup.

22.Surah Yusuf – Ayat 68 :-

Baca nescaya Allah akan kurniakankesolehan pada anak-anak.

23.Surah Ar Ra’d – Ayat 13 :-

Baca akan selamat dari petir.

24.Surah Ar Ra’d – Ayat 28 :-

Baca nescaya sakit jantung akansembuh.

25.Surah Ibrahim – Ayat 32 - 34 :-

Baca nescaya anak-anakakan terhindar dari syirik dan bidaah.

26.Surah Al Hijr – Ayat 97 – 99 :-

Baca pada wanita yang selalukeguguran, nescaya kandungan akan selamat.

27.Surah Al Isra – Ayat 45 - 46 :-

Baca untuk pendinding diridari kejahatan manusia

28.Surah Al Kahf :-

Baca surah ini setiap malam Jumaat,dimurahkan rezeki.

29.Surah Maryam :-

Nescaya mendapat kejayaan di dunia danakhirat

30.Surah Thaha :-

Allah akan kurniakan ilmu pengetahuan dantercapai segala maksud.

31.Surah Thaha – Ayat 25 - 28 :-

Baca 21 kali setiap solatSubuh, nescaya otak akan cerdas dan akal sempurna.

32.Surah Al Anbia – Ayat 83 :-

Baca nescaya mendapat sebesar-besar pangkat disisi Allah.

33.Surah Al Hajj :-

Allah akan binasakan musuh-musuhnya34.

Surah Al Mu’Minun :-

Baca dalam air beri minum pada orangyang minum minuman keras, nescaya berhenti minum

35.Surah Al Mu’Minun – Ayat 28 :-

Perahu selamat dari karamdan rumahnya akan selamat dari kecurian dan dari seranganmusuh.

36.Surah An Nur :-

Baca nescaya terhindar dari mimpi-mimpiburuk

37.Surah An Nur – Ayat 35 :-

Baca setiap hari Jumaat sebelumsolat Asar, nescaya disegani oleh orang ramai.

38.Surah Al Furqan :-

Baca 3 kali dalam air dan percikkan dalamrumah, nescaya selamat dari gangguan binatang liar dan ular

39.Surah Asy Syu’ara’ – Ayat 130 :-

Baca 7 kali dengan senafaspada orang-orang yang digigit binatang bisa, nescaya akan hilangbisanya

40.Surah An Naml :-

Baca nescaya nikmat-nikmat Allah akankekal kepadanya.

42.Surah Ar Rum :-

Baca nescaya Allah akan binasakan orang-orang yang hendak menzaliminya.

41.Surah Al Ankabut :-

Nescaya demam sembuh dan jugaterhindar dari gelisah.

43.Surah Luqman :-

Baca nescaya terhindar dari segala penyakit-penyakit perut.

44.Surah Luqman – Ayat 31 :-

Baca nescaya terselamat daribencana banjir

46.Surah As Sajadah – Ayat 7 – 9 :-

Baca ke atas kanak-kanakbaru lahir, nescaya terhindar dari segala penyakit rohani danjasmani

47.Surah Al Ahzab – Ayat 45 - 48 :-

Baca nescaya mendapatkemuliaan dan kehormatan sejati.

48.Surah Al Ahzab – Ayat 60 - 66 :-

Baca nescaya Allah akanmembinasakan musuh-musuhnya.

49.Surah Saba :-

Baca nescaya terselamat dari segala balabencana

50.Surah Fathir – Ayat 29 - 30 :-

Baca nescaya Allah akanmemberkati perniagaannya.

51.Surah Yasin :-

Baca setiap malam Jumaat, baca 41 kalinescaya tercapai segala hajat. 21 kali, doa istighfar untuk ibubapaakan diampunkan oleh Allah.

52.Surah As Saffat :-

Insyallah akan memelihara daripadagangguan jin.

53.Surah Shad – Ayat 42 :-

Nescaya mendapat kebahagiaansejati.

54.Surah Al Furqan :-

55.Surah Asy Syura – Ayat 15 :-

Memohon perlindungan danuntuk menegakkan keadilan. Baca 3 kali dalam air dan percikkandalam rumah, nescaya selamat dari gangguan binatang liar dan ular

57.Surah Al Waqiah :-

Baca setiap malam jauh dari papa. Baca40 kali setiap hari akan dipermudahkan rezeki.

58.Surah Al Mulk :-

Baca setiap hari solat Isyak akan mendapatkeampunan. Terlepas dari siksa kubur dan terkeluar dari nerakamasuk ke syurga

My MixPod